Kennisbank

Uw hulp bij kiezen voor online proctoring

Door de coronacrisis is online proctoring in een stroomversnelling geraakt. Dit levert voor ons, als aanbieder van toetssoftware, een interessant vraagstuk op. Want hoe zorg je ervoor dat TestVision gebruikers in deze tijden kunnen blijven toetsen, maar óók dat dit veilig en betrouwbaar gebeurt? Al snel kwamen diverse TestVision gebruikers bij ons met dat soort vragen. In dit blog vertellen wij wat online proctoring betekent voor u als professional.

Online proctoring is surveillance op afstand, dus zónder dat de surveillant fysiek bij de afname aanwezig is. Het betekent dat uw studenten of medewerkers in feite overal en op elk moment een toets of examen kunnen maken. Om meer redenen biedt dat grote voordelen, denk bijvoorbeeld aan studenten in het buitenland. Vanwege de coronamaatregelen begint online proctoring bijna een must te worden.

Er zijn grofweg twee varianten van online proctoring toe te passen bij een digitale toetsafname:

  1. De surveillance kan bestaan uit het online meekijken op het scherm van de kandidaat, aangevuld met bijvoorbeeld de camera van zijn laptop/computer/tablet om te zien of hij een boek raadpleegt of audio om te horen of er anderen aanwezig zijn in de ruimte. Deze vorm lijkt nog het meest op een ‘echte’ toets in een examenzaal.
  2. U kunt er ook voor kiezen om de camerabeelden, audio en/of het schermgebruik te laten opslaan, zodat de surveillant deze achteraf kan beoordelen op examenfraude. Het beoordelen van het opgeslagen surveillance-materiaal kan ook worden uitbesteed.

Welke mate van controle passend is voor u, hangt af van meer factoren. Vindt u het bijvoorbeeld belangrijk dat veel kandidaten tegelijk kunnen starten? Heeft u surveillanten beschikbaar? Wilt u het beoordelen van het surveillance-materiaal in eigen beheer doen? Wat vinden de kandidaten mogelijk te ver gaan met betrekking tot hun privacy?

Online proctoring en TestVision
Voor online proctoring zijn verschillende applicaties beschikbaar. Twee daarvan kunnen worden geïntegreerd met TestVision: Proctorio en ProctorExam. Voor beide applicaties geldt dat uw organisatie bij de leverancier een licentie moet aanschaffen. Daarna kan er eenvoudig een koppeling worden gemaakt met TestVision.

Privacy en beveiliging
Wij kunnen ons voorstellen dat dit soort nieuwe manieren van toetsing vragen oproepen over privacy en (digitale) beveiliging. Leveranciers van online proctoring kunnen u optimaal informeren over de mogelijkheden om uw toetsen met ‘digitale surveillance’ af te nemen en de privacy- en beveiligingsmaatregelen die daarbij worden toegepast.

Wij noemen op voorhand drie belangrijke punten:

  1. Stel vast dat examenfraude niet op een andere manier met minder inbreuk op de privacy kan worden beperkt. Leg uzelf beperkingen op door alleen de noodzakelijke informatie te verzamelen en deze te verwijderen zodra het proces is afgerond.
  2. Maak sluitende afspraken met de leverancier in de vorm van een verwerkersovereenkomst.
  3. Verstrek transparante informatie over het doel en de inhoud van de verwerking aan de kandidaten.

Een toetsproces dat fraude voorkomt en voldoet aan de AVG, of dit nu online of offline gebeurt, blijft een kwestie van continue analyse, alertheid en het nemen van effectieve maatregelen op basis van de risico’s.

Meer weten?
U kunt als gebruiker van TestVision meer informatie vinden over online proctoring in het online helpdeskportaal.

Ga naar de inhoud