Digitaal toetsen met TestVision

TestVision is een uitgebreid toetssysteem dat jou ondersteunt bij het ontwikkelen, afnemen, nakijken, beoordelen en analyseren van toetsen. De toetsspecialisten van Teelen hebben het systeem ontworpen. Zo ontstond toetssoftware die volledig in dienst staat van het toetsproces. Effectief, logisch en zonder technische beperkingen. Alles in dienst van één doel: de toetskwaliteit verhogen en borgen.

In 25 jaar heeft TestVision zich bewezen als toetssysteem dat voldoet aan de kritische vraag van docenten, toetsconstructeurs, examinatoren en andere gebruikers. Vele onderwijsinstellingen, examenbureaus en andere bedrijven maken grootschalig gebruik van TestVision. Al deze klanten nemen samen jaarlijks miljoenen toetsen af. Dat kan zowel formatief als summatief zijn. Ook voortgangstoetsen en écht adaptief toetsen behoren tot de mogelijkheden. Door te analyseren en bij te stellen, evolueert een toets. De toets zal daardoor steeds effectiever worden. 

Voor toetsen met een formatieve én toetsen met een summatieve functie

Toetsen met een formatieve functie

Door onderweg te toetsen houd je een vinger aan de pols tijdens het leertraject. Toetsen met een formatieve functie vertellen je waar de lerende staat. Wat heeft hij geleerd, welke onderwerpen verdienen meer aandacht en ligt hij op koers? Een goede toets met een formatieve functie leidt tot gerichte feedback. Daarmee zien wij het toetsmoment óók als een leermoment; dus toetsen van het leren én leren van het toetsen.

Toetsen met een summatieve functie

Uiteindelijk gaat het bij een leertraject om het eindresultaat: kent de leerling, student of medewerker wat hij móet kennen en kan hij wat hij móet kunnen? De eindmeting van een leertraject geeft je inzicht in de behaalde resultaten. Dat is prettig voor de leerling, student of medewerker, maar zeker ook voor jou. Je weet of het je investering waard was.

Met TestVision écht adaptief toetsen

TestVision is als één van de eerste toetssystemen aantoonbaar in staat om grootschalig computer-adaptief te toetsen.

Geen handmatig ingestelde vraagbomen meer, maar een grote database met gekalibreerde vragen. Op basis van het gegeven antwoord wordt volledig geautomatiseerd de volgende vraag gekozen. Bij elke goed beantwoorde vraag wordt de volgende vraag iets moeilijker. 

Zo toetsen onze klanten bij studenten gedurende hun hele studie de voortgang in kennis. Per persoon per toetsmoment is vast te stellen welke kennis inmiddels paraat is en waar nog aandacht aan moet worden besteed. Een grote stap voorwaarts naar echt gepersonaliseerd leren.

 

 

 

Waarom TestVision?

  • Ontworpen door toetsspecialisten
  • Ondersteuning van de volledige toetscyclus
  • Inhoudelijk volwassen
  • Logische, intuïtieve bediening
  • Geschikt voor formatief en summatief toetsen
  • Geschikt voor kleine en grote groepen
  • Uitgebreide learning analytics
  • SaaS-applicatie
  • Veilig en stabiel
  • Teelen is jouw betrouwbare en innovatieve partner

Inholland vertelt over de implementatie van TestVision

Hogeschool Inholland gebruikt TestVision voor de digitale toetsing van zo’n 28.000 studenten, verdeeld over ruim 80 opleidingen. In deze video vertellen Andrew Smith en Diana Mulder van Inholland over hun ervaringen tijdens de implementatie en het gebruik van TestVision. Hun belangrijkste tip: neem de organisatie vanaf dag één mee in het proces.

Stipel vertelt over professionalisering van persoonscertificering

Veiligheid op de werkvloer staat voorop, zeker bij het werken aan gas- en elektrische installaties. Stipel, Stichting Persoonscertificatie Energietechniek, heeft als doel om veiligheid te bevorderen binnen de branche. Persoonscertificaten worden onder andere afgegeven op basis van een theorie-examen. Henk van der Meijden van Stipel vertelt hoe Teelen hen zowel toetstechnisch als organisatorisch ondersteunt bij het ontwikkelen en afnemen van het theorie-examen in TestVision.