Statistische analyse

We weten pas écht of een toets een goede toets is, als die is afgenomen. Door de resultaten te analyseren, weet je exact welke vragen moeten worden aangepast en welke niet. Op basis van deze statistische analyse kun je beslissen om sommige vragen niet mee te tellen, of gewoon voor iedereen goed te rekenen. Je weet zo zeker dat de kandidaat een eerlijke uitslag krijgt, waar jij volledig achter staat.

Hulp bij je toets- en itemanalyse

Teelen kan je helpen met het:

  • uitvoeren en interpreteren van toets- en itemanalyses;
  • formuleren van verbetervoorstellen op basis van toets- en itemanalyses;
  • verzorgen van trainingen in het uitvoeren en interpreteren van toets- en itemanalyses.

Toets- en itemanalyse met TestVision

TestVision, het digitale toetssysteem van Teelen, genereert automatisch toets- en itemanalyses. Met behulp van een stoplicht kun je in één oogopslag zien welke vragen extra aandacht verdienen.

Door de resultaten te analyseren weten we of:

  • de toets betrouwbaar is;
  • een vraag (te) moeilijk of makkelijk is;
  • een vraag onderscheid maakt in kandidaten die de stof wel of niet beheersen;
  • een gesloten vraag overtuigende ‘afleiders’ bevat, zodat de kandidaat geen antwoorden kan wegstrepen zonder de stof te beheersen;
  • alle stof is behandeld, die nodig is om de toets te kunnen maken.

Geïnteresseerd of heb je een vraag? Neem gerust contact op. Onze officemanager Cherry-May helpt je snel op weg naar een antwoord.

Cherry-May Versteeg
Officemanager