Advies over toetskwaliteit

Een goede toetskwaliteit betekent dat de kwaliteit van het toetsbeleid, de toetsorganisatie, de toetsbekwaamheid, het toetsprogramma en de toetsen op orde is en dat deze onderdelen op elkaar zijn afgestemd. Dan kunnen betrokkenen zoals vraagconstructeurs, examenconstructeurs, vaststellers van vragen en examens, beoordelaars, de examencommissie en de toetscommissie hun werk goed doen.

Teelen adviseert je graag over toetsbeleid, toetsorganisatie, toetsbekwaamheid, toetsprogramma’s en toetsen, zodat de toetskwaliteit kan worden verhoogd en geborgd.  

Drie voorbeelden van advies over toetskwaliteit

Feedback geven op door jezelf ontwikkelde toetsvragen

Regelmatig vragen onderwijsinstellingen of bedrijven onze feedback op door henzelf ontwikkelde toetsvragen. Onze toetsdeskundigen adviseren dan bijvoorbeeld over de toetsvragen en de antwoorden: wordt de juiste vraagvorm gebruikt? Zijn de toetsvragen en de antwoorden voldoende duidelijk? Maar ook over het geheel van de toetsvragen: heeft de toets voldoende samenhang met de leerdoelen en de onderwijsactiviteiten? 

Meer lezen over deze onderwerpen?

 

Adviseren over jouw dilemma

Eén van de toetsen van een opleiding van de HKU is een Take Home Opdracht. Dit is een ‘tentamen’ waarbij de studenten twee dagen de tijd krijgen om de vragen te beantwoorden, met behulp van aantekeningen, boeken, informatie vanuit colleges en eigen gevonden bronnen. Er wordt voor het tweede jaar gewerkt met die Take Home Opdrachten. De examencommissie is kritisch op deze vorm van toetsing, terwijl de docenten enthousiast zijn en aan de resultaten van vorig jaar hebben gezien dat ze eindelijk toetsen wat ze willen toetsen. De HKU heeft dit dilemma voorgelegd aan Teelen, omdat ze behoefte had aan een kritische blik van een toetsdeskundige op deze vorm van toetsing en op de manier waarop die is vormgegeven.

Zit jij ook met een dilemma rondom toetskwaliteit? Wij adviseren je graag.

Als extern lid deelnemen aan jouw examencommissie

Onderwijsinstellingen in het ho zijn wettelijk verplicht om een extern lid op te nemen in de examencommissie. Onder andere Christelijke Hogeschool Ede, Hogeschool Saxion en Universiteit Utrecht kozen ervoor om een toetsdeskundige van Teelen hiervoor uit te nodigen.

Met de toetsdeskundigheid van Teelen werd voldaan aan de wettelijke verplichting, maar tegelijk ook extra expertise toegevoegd aan de examencommissie. Een effectieve manier om de kwaliteit van toetsing verder te verhogen en te borgen.

Toetsbeleid: download de whitepaper

Veel onderwijsinstellingen zoeken naar manieren om te komen tot helder geformuleerd toetsbeleid, dat samenhangt met de eigen onderwijskundige visie. Dat is niet altijd eenvoudig, maar wel erg belangrijk. Want een goed doordachte visie op toetsing draagt bij aan het realiseren van de doelen die jouw school voor ogen heeft. Met de whitepaper “Toetsbeleid” helpen we je graag op weg. Na het lezen meer advies of ondersteuning nodig? Dan staan we natuurlijk ook graag voor je klaar.

Stipel vertelt over professionalisering van persoonscertificering

Veiligheid op de werkvloer staat voorop, zeker bij het werken aan gas- en elektrische installaties. Stipel, Stichting Persoonscertificatie Energietechniek, heeft als doel om veiligheid te bevorderen binnen de branche. Persoonscertificaten worden onder andere afgegeven op basis van een theorie-examen. Henk van der Meijden van Stipel vertelt hoe Teelen hen zowel toetstechnisch als organisatorisch ondersteunt bij het ontwikkelen en afnemen van het theorie-examen in TestVision.

Geïnteresseerd of heb je een vraag? Neem gerust contact met ons op. We helpen je graag snel verder.