Disclaimer, Privacy- en Cookieverklaring

Disclaimer

Copyright

© 2017, Teelen B.V., Enschede. Alle rechten voorbehouden.

Teelen B.V. verleent u hierbij toestemming teksten, afbeeldingen en documenten die Teelen B.V. op deze website heeft gepubliceerd voor niet-commercieel gebruik te kopiëren, mits elke kopie die u van deze teksten, afbeeldingen en documenten maakt van het volgende copyright-teken wordt voorzien:

“© 2017, Teelen B.V., Enschede”.

Niets in de door Teelen B.V. gepubliceerde teksten, afbeeldingen en documenten mag worden uitgelegd als verlening van enig recht aan u of anderen, met uitzondering van de hierbij gegeven toestemming tot kopiëren voor niet-commercieel gebruik. 

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Teelen B.V. streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks onze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan aanvaarden wij daarvoor geen aansprakelijkheid.

Wij behouden ons het recht voor om gepubliceerde teksten, afbeeldingen en documenten op deze website, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Teelen B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie op websites waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Privacy

Teelen B.V. acht het van groot belang dat de persoonsgegevens die u aan Teelen B.V. verstrekt zorgvuldig worden behandeld en beveiligd. Gebruik van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de privacywetgeving hieraan stelt.

Doeleinden van de gegevensverwerking

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  • het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten met betrekking tot onze dienstverlening;
  • het opnemen van contact met u, als hierom wordt verzocht;
  • het verkrijgen van inzicht in het gebruik van onze website;
  • het verbeteren en evalueren van onze website en diensten.

Wij zullen uw persoonsgegevens niet voor andere dan bovengenoemde doeleinden verwerken, tenzij u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven of wij dit in het kader van een wettelijk voorschrift of een gerechtelijke procedure moeten doen.

Beveiliging van uw persoonsgegevens

Teelen B.V. heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij ervoor dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de gegevens is afgeschermd en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig worden gecontroleerd.

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u ook graag als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens.

Websites van derden

Deze privacy- en cookieverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Cookies

Op onze website worden cookies gebruikt. Cookies zijn informatiebestandjes die bij het bezoeken van een website automatisch kunnen worden opgeslagen op, of uitgelezen van, het device (zoals PC, tablet of smartphone) van de bezoeker. Dat gebeurt via de webbrowser op het device.

Deze cookies worden gebruikt om:

  • u behulpzaam te zijn bij het gebruik van onze website;
  • te onderzoeken hoe wij de website gebruiksvriendelijker kunnen maken;
  • functionaliteiten van de website mogelijk te maken;
  • de website te beschermen;
  • u te informeren over nieuwe ontwikkelingen met betrekking tot ons bureau en onze dienstverlening;
  • het gebruik van de website te analyseren en op basis daarvan te verbeteren.

Teelen B.V. maakt gebruik van Google Analytics, zodat Google ons inzicht kan geven in hoe onze website wordt gebruikt en om rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken. De informatie die de cookies genereren wordt doorgegeven aan Google Inc. Google Inc. slaat deze informatie op servers in de Verenigde Staten op. Google Inc. is aangesloten bij het Safe Harbor programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel, zodat er sprake is van een passende bescherming van de opgeslagen persoonsgegevens. Wij hebben een bewerkersovereenkomst gesloten met Google Inc. waarin afspraken zijn vastgelegd over de omgang met de verzamelde gegevens. Hierin hebben wij Google Inc. niet toegestaan de verkregen informatie te gebruiken voor andere dan Google diensten. Meer informatie over de gegevensverwerking door Google Analytics kunt u vinden in de Privacy Policy van Google Inc. en in de Privacy Policy van Google Analytics.

Blokkeren van cookies

U kunt de instellingen van uw internet browser aanpassen om reeds geplaatste cookies te verwijderen en het plaatsen van nieuwe cookies te weigeren. Het hangt van de browser af hoe dat moet en wat de mogelijkheden zijn. Raadpleeg indien nodig de helpfunctie van uw browser.

Let op: onze website werkt niet optimaal als de cookies zijn uitgeschakeld.

Aanpassen van de privacy- en cookieverklaring

Wij behouden ons het recht voor om deze privacy- en cookieverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van de wijzigingen op de hoogte bent.

Contact

Heeft u vragen over onze privacy-en cookieverklaring, dan kunt u contact met ons opnemen via info@teelen.nl.