Examencommissie

In tegenstelling tot wat er wel wordt gedacht, is de examencommissie níet betrokken bij de inhoud van de examens. Wat zij wel doet, is zorgen dat het proces verloopt zoals het moet verlopen door de juiste voorwaarden te scheppen. Een verantwoordelijke en soms ook lastige taak.

Uitdagingen van de examencommissie

De examencommissie is de hoogste, onafhankelijke instantie bij het examineren. Zij verstrekt uiteindelijk het diploma van de opleiding. Daarnaast behandelt zij verzoeken om vrijstelling, bezwaren tegen examenuitslagen, fraudezaken en nog veel meer. Zij krijgt te maken met de belangen van docenten en management. Omdat een examencommissielid ook ‘gewoon’ docent is, kan dat lastige situaties opleveren. Want hoe bewaak je de onafhankelijkheid met deze dubbele pet op?

Examencommissie en wetgeving

De examencommissie heeft in het vo, mbo en ho te maken met wet- en regelgeving. De wet is helaas niet altijd even duidelijk, wat ruimte geeft voor eigen invulling en misschien ook wel onzekerheid.

Teelen ondersteunt examencommissies

Teelen is de afgelopen jaren als extern lid verbonden geweest aan verschillende examencommissies en wordt ingezet voor het:

  • opstellen van jarenplannen;
  • inrichten van taken en verantwoordelijkheden;
  • opzetten van kwaliteitssystemen, ontwikkelen van protocollen en behandelen van verzoeken;
  • verzorgen van trainingen over wet- en regelgeving en de vertaling daarvan naar de praktijk;
  • trainen van examencommissies om een onafhankelijke positie te verwerven en te behouden.

Teelen put uit jarenlange ervaring bij verschillende organisaties en alle bijbehorende casuïstiek.

Training en certificering voor examencommissies

Teelen ondersteunt onderwijsinstellingen en bedrijven bij het organiseren en uitvoeren van de werkzaamheden van de examencommissie, maar we bieden ook trainingen en certificering aan:

 

Geïnteresseerd of heb je een vraag? Neem gerust contact op. Onze officemanager Cherry-May helpt je snel op weg naar een antwoord.

Cherry-May Versteeg
Officemanager