Certificering Toetsdeskundige

Als toetsdeskundige ondersteun en adviseer je de examenorganisatie op verschillende niveaus bij het opstellen, vaststellen, uitvoeren en borgen van het beleid rondom toetsing en examinering. Een belangrijke rol in het streven naar een hogere toetskwaliteit binnen jouw organisatie. Je kunt jouw expertise aantonen met een certificering als Toetsdeskundige. 

Erkend door de NVE

Teelen is door de Nederlandse Vereniging voor Examens erkend als certificerende instelling. Daarmee zijn we een betrouwbare, onafhankelijke partij voor jouw certificering als Toetsdeskundige. 

Programma op maat

Een toetsdeskundige van een adviesbureau heeft andere taken dan een toetsdeskundige bij een toetsleverancier of een toetsdeskundige in het onderwijs. Voor certificering is dus nauwelijks een vastomlijnd kader te bepalen. Daarom stellen we samen met jou vast wat de inhoud van het certificeringstraject is. We kijken dan niet alleen naar taken, maar ook naar de specifieke wet- en regelgeving in jouw branche. Jij geeft aan wat voor jou belangrijk is en wij bewaken de waarde van je certificaat. Wil je bijvoorbeeld (tegen betaling) worden ingeschreven in het NVE-Register voor examenfunctionarissen, dan zorgen wij ervoor dat je certificeringstraject daaraan voldoet.

Nederlandse Vereniging voor Examens

Voor wie?

Iedereen die zich bezighoudt met toetsbeleid, toetsprogramma’s en toetskwaliteit

Vereiste voorkennis

Basiskennis van toetsing is gewenst, bijvoorbeeld als examenconstructeur, examencommissielid of BKE’er

Ken je ons trainingsprogramma voor het verhogen van toetskwaliteit al?

Type certificering

Portfolio

Uitgeverij Deviant

“Als uitgeverij kunnen we hiermee naar buiten duidelijk maken dat we serieus met toetsing bezig zijn.”

Certificeringsopzet

Het certificeringstraject bestaat uit de volgende onderdelen:

Door middel van een digitaal intakeformulier maken we een inschatting van de kans van slagen van het traject. Indien nodig bespreken we eventuele onzekerheden (telefonisch) met je.

Je bouwt een portfolio op met de vooraf afgesproken bewijzen. Twee beoordelaars van Teelen beoordelen het portfolio.

Doe je het certificeringstraject met meer kandidaten uit je organisatie, dan mag de tweede beoordelaar ook iemand van je eigen organisatie zijn (mits deze beoordelaar voldoet aan de gestelde eisen). Om de kwaliteit van de beoordeling te borgen, zal de beoordeling van Teelen altijd doorslaggevend zijn.

Na de beoordeling wordt beslist of je kunt worden gecertificeerd als Toetsdeskundige.

In overleg bepalen we de doorlooptijd en het aanlevermoment van het portfolio.

Teelen kan het certificaat na afloop (tegen betaling) registreren in het NVE-Register. De registratie in het NVE-Register is 5 jaar geldig.

Meer weten?

Wil je meer weten over je mogelijkheden tot certificering als Toetsdeskundige? Neem dan gerust contact op.

Vraag informatie aan