9 april 2020    meer nieuws

Nieuw in ons cursusaanbod: Masterclass ‘Van Examenprogramma naar PTA’

In samenwerking met onze partner Noordhoff, bieden wij de Masterclass ‘Van Examenprogramma naar PTA’ aan!

Een PTA schrijven is een belangrijk moment. Toch zijn er niet veel kaders beschikbaar van waaraan het PTA moet voldoen. Teelen en Noordhoff zagen hier een mooie kans om docenten te helpen met de opzet van hun PTA en ontwikkelden deze halve dag durende Masterclass.

Na het volgen van deze masterclass bent u onder andere in staat om:

  • De relatie tussen het examenprogramma en het PTA te benoemen.
  • De vertaalslag maken vanuit het schooleigen karakter (beschreven in het beleid en de visie van de school) naar het eigen PTA.
  • Een efficiënt en uitvoerbaar PTA opstellen.
  • Te beoordelen of de uitvoering van je PTA past binnen het Examenreglement van uw school.

Denkt u dat dit mogelijk interessant is voor u en/of uw collega’s? Op de website van Noordhoff Academy ziet u alle cursussen die wij in samenwerking met Noordhoff aanbieden.