16 juni 2022    meer nieuws

Hét handboek voor toetsconstructeurs volledig geactualiseerd

Goede toetsvragen maken lijkt eenvoudig, maar blijkt vaak een grotere uitdaging dan gedacht. Kies ik voor een open vraag of een meerkeuzevraag? Hoe bedenk ik plausibele foute antwoorden? Waarom hebben bijna alle kandidaten deze vraag fout?

Antwoorden op deze en nog veel andere vragen over toetsing vind je in de in 2022 verschenen editie van het boek ‘Hoe maak ik goede toetsen met open en gesloten vragen?’.

Dit boek geeft een compleet beeld van de toetscyclus. Belangrijk daarbij is de directe koppeling van de auteurs met de praktijk. Door het verzorgen van trainingen in het VO, MBO en HO over alles dat komt kijken bij het maken van goede toetsen, kennen zij als geen ander de uitdagingen waar je als docent voor komt te staan. 

Toetscyclus

Het maken van vragen begint met een ontwerp waarin de vraag ‘Wat wil ik toetsen?‘ centraal staat. Het startpunt voor het ontwikkelen is het in kaart brengen van de leerdoelen die je wilt meten met de toetsvragen.  

ROSE?

En goede vragen zijn R.O.S.E! Ze voldoen aan de kwaliteitscriteria Relevantie, Objectiviteit, Specificiteit en Efficiëntie. Is de vraag zinvol? Is het juiste antwoord het enige juiste antwoord? Staat er overbodige informatie in de vraag die niet nodig is voor het antwoord? In duidelijke taal worden praktische handvatten aangereikt die direct toepasbaar zijn. Het boek is voorzien van een los overzicht met constructietips. Handig om te gebruiken bij het bedenken van je vragen.  

Eén van de constructietips gaat bijvoorbeeld over het vermijden van dubbele ontkenningen. Deze zijn onnodig verwarrend en de kans bestaat dat de kandidaat de vraag verkeerd begrijpt. De vraag is niet efficiënt geformuleerd. 

Hoe het niet moet: 

Welke van de onderstaande beweringen is NIET waar? 

A. Pieter van Vollenhoven is lid van het koninklijk huis.
B. Prins Constantijn is geen lid van het koninklijk huis. (*)
C. Prinses Irene is geen lid van het koninklijk huis.
D. Prinses Máxima is lid van het koninklijk huis.

Hoe het wel moet: 

Welke van de onderstaande personen is GEEN lid van het koninklijk huis? 

A. Pieter van Vollenhoven
B. Prins Constantijn (*)
C. Prinses Irene
D. Prinses Máxima 

 

De belangrijkste wijzigingen 

Belangrijke nieuwe ontwikkelingen op het gebied van toetsing hebben natuurlijk ook een plek gekregen in deze editie van ons boek.  

Willemien Uil vertelt:
“Ons vakgebied is continu in beweging. Zo zien we dat er de laatste jaren veel aandacht is voor toetskwaliteit in het voortgezet onderwijs. Op de vragen die we vanuit dit werkveld krijgen, willen we in ons boek graag antwoord geven. Zo is er aandacht voor het opstellen van toetsbeleid, formatief evalueren en het geven van goede feedback.

Een andere ontwikkeling die op dit moment met name speelt in het HBO, is ‘programmatisch toetsen’. Instellingen die hiermee aan de slag gaan, willen een toetsprogramma bieden dat een samenhangend geheel van beoordelings- en feedbackmomenten vormt. Op deze manier wordt het leerproces van de student gestimuleerd en de betrouwbaarheid van de beoordelingsbeslissing vergroot. Eén van de uitgangspunten hierbij is de constante dialoog over het gebruik van feedback voor zelfsturing van de student.”  

 

Enthousiaste reacties van lezers

Lezers waarderen vooral de praktische insteek en vele voorbeelden.  

“Het boek is overzichtelijk opgebouwd, brengt het hele proces in beeld en staat boordevol tips. Ik ben blij met de inlegkaart, een handige spiekbrief met de belangrijkste constructietips. Die ga ik zeker gebruiken.” 

 

Nieuwsgierig geworden? 

Kun jij nog wel wat tips gebruiken voor het aanscherpen van je toetsvragen? Informeer naar de mogelijkheden voor een training of bestel de boeken uit de Serie Toetskwaliteit in de praktijk via de site

Bestel onze boeken Bekijk ons cursusaanbod