Statistische analyse

We weten pas écht of een toets een goede toets is, als hij is afgenomen.

Het nut van analyse

Door de resultaten te analyseren weten we of:

  • de toets betrouwbaar is;
  • een vraag (te) moeilijk of makkelijk is;
  • een vraag onderscheid maakt in kandidaten die de stof wel of niet beheersen;
  • een gesloten vraag overtuigende ‘afleiders’ bevat, zodat de kandidaat geen antwoorden kan wegstrepen zonder de stof te beheersen;
  • alle stof is behandeld, die nodig is om de toets te kunnen maken.

Is de toets geanalyseerd, dan weet u exact welke vragen moeten worden aangepast en welke niet. Met deze statistische analyse kunt u beslissen om sommige vragen niet mee te tellen, of gewoon voor iedereen goed te rekenen. U weet zo zeker dat de kandidaat een eerlijke uitslag krijgt waar u volledig achter staat.

Hulp bij uw toets- en itemanalyse

Teelen kan u helpen met het:

  • uitvoeren en interpreteren van toets- en itemanalyses;
  • formuleren van verbetervoorstellen op basis van toets- en itemanalyses;
  • verzorgen van cursussen in het uitvoeren en interpreteren van toets- en itemanalyses.
Informatie aanvragen