Training

Toetsdeskundige

Word dé toetsexpert binnen uw organisatie.

Door de toenemende aandacht voor toetskwaliteit, groeit ook de behoefte aan toetsdeskundigen. Experts die gespecialiseerd zijn in alles wat te maken heeft met toetsen en examineren, die intern en extern kunnen adviseren over het toetsbeleid, het toetsprogramma en de toetsorganisatie en die kunnen begeleiden bij het ontwikkelen van goede toetsen.

Een toetsdeskundige heeft een diverse en veelomvattende taak. In deze opleiding word je opgeleid én gecertificeerd als toetsdeskundige. Met de opleiding sluiten we volledig aan bij het functieprofiel Toetsdeskundige van de NVE. De opleiding kenmerkt zich door interactie en praktijkgerichtheid.

In deze opleiding leer je:

  • hoe je kunt begeleiden bij het opstellen en implementeren van het toetsbeleid;
  • hoe je kunt begeleiden bij het opstellen van een toetsprogramma;
  • hoe je een toets en de afname van de toets kunt beoordelen op toetskwaliteit;
  • wat je kunt doen om de toetskwaliteit te borgen.

Voor wie
Docenten in het vo, mbo, ho en wo
Onderwijskundigen in het vo, mbo, ho en wo

Waar
Meetingplaza Utrecht

Duur
4 dagen

Certificering
Tijdens de opleiding maak je een start met het certificeringstraject. Na de vier opleidingsdagen ga je door voor certificering en mogelijk ook voor registratie in het landelijke NVE-Register

Meer informatie en aanmelden

Deze opleiding bieden we aan in samenwerking met SBO. Bekijk alle informatie, inclusief de mogelijkheid tot inschrijving, op de website van SBO.

Informatie aanvragen