Training

BKE

Met de Basis Kwalificatie Examinering (BKE) tonen docenten in het ho aan dat ze de vier kwaliteiten van een toetsbekwame hbo-docent beheersen.

Cursist van Hogeschool Leiden

“Je wordt bewust van de achterliggende theorieën bij het construeren van toetsen.”

De vier kwaliteiten die je na afloop van deze training beheerst, zijn:

 1. je handelt binnen de context van het toetsbeleid en de toetsorganisatie;
 2. je handelt binnen het onderwijs- en toetsprogramma;
 3. je past toetskennis en -vaardigheden adequaat toe;
 4. je blijft toetsbekwaam.

Met de door de projectgroep ‘Je ogen uitkijken’ in 2020 beschreven kwaliteiten wordt ruimte gegeven aan hogescholen en opleidingen om contextspecifiek invulling te geven aan het ‘hoe’.

In deze training volgen we zoveel mogelijk de toetscyclus van de expertgroep BKE/SKE. De wijze waarop docenten hun bekwaamheid aantonen, kan echter verschillen per hogeschool, per opleiding en per docent. We maken in de training ruimte voor hogeschool- of opleidingspecifieke accenten die gerelateerd zijn aan de toetsvraagstukken en de toetscultuur van de hogeschool en/of opleiding.

Er is geen voorkennis vereist voor deze training, maar je werkt wel als (toekomstig) examinator in het ho.

Inhoud training

 • basisontwerp:
  • formuleren van expliciete leeruitkomsten;
  • taxonomie in de praktijk;
  • de toets in relatie tot het toetsbeleid en het toetsprogramma:
   • toetsbeleid en toetsprogramma vertaald naar de praktijk van de docent;
   • verschillende functies van toetsen.
 • construeren van een toetsmatrijs:
  • toetsmatrijs, de blauwdruk van een toets;
  • kiezen van toetsvormen;
  • van toetsmatrijs naar toets.
 • construeren van een toets:
  • construeren volgens voorschriften:
   • gesloten vragen;
   • open vragen inclusief antwoordmodellen en scoringsvoorschriften;
   • opdrachten inclusief beoordelingsformulieren en scoringsvoorschriften.
  • kiezen van passende vraagsoorten en vraagvormen;
  • kiezen van een cesuur.
 • afnemen, beoordelen, verwerken en analyseren:
  • gelijke afnamecondities;
  • de (on)mogelijkheden van betrouwbaar beoordelen;
  • analyseren en verbeteren van de beoordelaarsbetrouwbaarheid;
  • interpreteren van statistische analyses.
 • registreren en communiceren:
  • feedback geven bij toetsresultaten.
 • evalueren en verbeteren:
  • verbeteren van toetsvragen aan de hand van een itemanalyse;
  • formuleren van verbeterpunten voor het toetsproces, toetsprogramma en toetsbeleid.

De exacte inhoud wordt in overleg met jou vastgesteld.

vraag informatie aan

Voorbereiding op BKE-certificering

De opdrachten die je in deze training maakt, mag je gebruiken voor het portfolio van je BKE-certificering.

Voor wie
Examinatoren in het ho

Waar
Bij jou op locatie

Deelnemers
Maximaal 10

Duur
Doorlooptijd van 7 weken, waarin 2 trainingsdagen, huiswerk en contactmomenten via e-mail en chat

Meer informatie en aanmelden
Wil je meer informatie over deze training? Neem dan gerust contact op.

Heb je geen groep om een incompany traject mee te gaan volgen? Bekijk dan ons aanbod voor open inschrijving of neem contact met ons op.