Certificering Toetsdeskundige

Voor wie Iedereen die zich bezighoudt met toetsbeleid, toetsprogramma's en toetskwaliteit.

Vereiste voorkennis Basiskennis van toetsing is gewenst, bijvoorbeeld als examenconstructeur, examencommissielid of BKE'er.

Type certificering Portfolio

Informatie aanvragen

Een toetsdeskundige van een adviesbureau heeft andere taken dan een toetsdeskundige bij een toetsleverancier, of een toetsdeskundige in het onderwijs. Voor certificering is dus nauwelijks een vastomlijnd kader te bepalen. Daarom stellen we samen met u vast wat de inhoud van het certificeringstraject is. We kijken dan niet alleen naar taken, maar ook naar de specifieke wet- en regelgeving in uw branche. U geeft aan wat voor u belangrijk is en wij bewaken de waarde van uw certificaat. Wilt u bijvoorbeeld worden ingeschreven in het NVE-Register, dan zorgen wij ervoor dat uw certificeringstraject daaraan voldoet.

Certificeringsopzet

Het certificeringstraject bestaat uit de volgende onderdelen:

Intake

Door middel van een digitaal intakeformulier maken we een inschatting van de kans van slagen van het traject. Indien nodig bespreken we eventuele onzekerheden (telefonisch) met u.

Portfolio

U bouwt een portfolio op met de vooraf afgesproken bewijzen. Het portfolio wordt beoordeeld door twee beoordelaars van Teelen.
Doet u het certificeringstraject met meerdere kandidaten uit uw organisatie, dan mag de tweede beoordelaar ook één van uw organisatie zijn (mits deze beoordelaar voldoet aan de gestelde eisen). Om de kwaliteit van de beoordeling te borgen, zal de beoordeling van Teelen altijd doorslaggevend zijn.

Afsluiting

Na de beoordeling wordt beslist of u kunt worden gecertificeerd als toetsdeskundige.

Doorlooptijd en planning

De doorlooptijd en planning worden in overleg bepaald.

Certificering

Het certificaat kan na afloop (tegen betaling) worden geregistreerd in het NVE-Register.