Missie en visie

De missie van Teelen is mensen helpen bij hun persoonlijke ontwikkeling. Dat kan door specifieke kennis of vaardigheden bij te brengen, door te toetsen of door voorwaarden te scheppen waardoor mensen zich kunnen ontwikkelen.

Persoonlijke ontwikkeling

Voor ons is ontwikkeling een belangrijke inspirator voor mens en organisatie, die veel verder gaat dan je bekwamen in een specifieke competentie.

Normen en waarden

Onze normen en waarden zijn onze houvast: respectvol, betrokken, integer en open.
Wij vinden ze vanzelfsprekend en hanteren ze binnen en buiten onze organisatie. Bij het werven van medewerkers zijn ze doorslaggevend.

Onze motivatie

Werk met passie. Geniet van de successen en de relatie met opdrachtgevers en collega’s. Wat we geven aan kennis en inzet, krijgen we terug als waardering en vriendschap.

Bestaansrecht

Het bestaansrecht van onze organisatie is het toegewijde team en onze puur didactische benadering. Een formule waarmee we elke organisatie op het gebied van leren en toetsen kunnen ondersteunen.

Visie

Teelen ambieert om kennisleider te worden op het gebied van leren en toetsen. Met een integrale aanpak willen wij ons onderscheiden in de markt. Die aanpak bestaat uit advisering, begeleiding, didactische concepten en leermiddelen ontwikkelen, toetsing vormgeven, opleidingen verzorgen, projectmanagement en certificering. Naast kennis zetten we ook TestVision in, een online toetssysteem dat in eigen beheer is ontwikkeld. Onze kennis houden we niet voor onszelf, we delen deze ook graag met vakgenoten middels seminars en publicaties.

Kernwaarden

Onze kernwaarden zijn:

  • excellent;
  • kwaliteit;
  • persoonlijk betrokken;
  • betrouwbaar;
  • stabiel.