Ook beoordelen vereist kennis van toetsen

Is dit fout, omdat niet alle getallen zijn ingevuld?

Of kunt u verantwoorden dat de leerling de onderliggende toetsterm beheerst, ondanks dat het antwoord misschien niet volledig is?