Onze visie op toetsen

Onze visie op toetsen bestaat uit deze vier onderdelen.

Goede afstemming tussen leren en toetsen

We begrijpen dat je een effectief en efficiënt leertraject wilt om met minimale inspanning een maximaal rendement te behalen. Dat is mogelijk. Voor ons zijn leren en toetsen onlosmakelijk met elkaar verbonden. Goede afstemming tussen leren en toetsen vinden we dan ook een voorwaarde voor een effectief en efficiënt leertraject.

Toetsen om een passend leertraject te kiezen

Bij gepersonaliseerd leren krijgt de leerling, student of medewerker ruimte om zijn eigen leerroute te bepalen. Mooi natuurlijk, maar tegelijkertijd kan dit tot onvoorspelbare eindresultaten leiden. Een toets helpt de leerling, student of medewerker om de juiste route te kiezen, waarbij rekening wordt gehouden met zijn voorkennis, leerstijl en interesses. Zo zorg je ervoor dat een gepersonaliseerd leertraject een passend leertraject wordt.

Formatieve toetsen om de voortgang te meten

Door onderweg te toetsen houd je een vinger aan de pols tijdens het leertraject. Toetsen met een formatieve functie vertellen je waar de lerende staat. Wat heeft hij geleerd, welke onderwerpen verdienen meer aandacht en ligt hij op koers? Een goede toets met een formatieve functie leidt tot gerichte feedback. Daarmee zien we het toetsmoment óók als een leermoment; dus toetsen van het leren én leren van het toetsen.

Summatieve toetsen om de balans op te maken

Uiteindelijk gaat het bij een leertraject om het eindresultaat: kent de leerling, student of medewerker wat hij móet kennen en kan hij wat hij móet kunnen? De eindmeting van een leertraject geeft je inzicht in de behaalde resultaten. Dat is prettig voor de leerling, student of medewerker, maar zeker ook voor jou. Jij weet of het je investering waard was.

“Een toets is in onze ogen meer dan een traditionele kennistest. Het kan ook een oefening, quiz, assessment, praktijkopdracht of game zijn.”