Miniseminar Integraal toetsen en beoordelen 20 juni 2019

Wij nodigen u graag uit voor ons gratis miniseminar voor docenten, toetsconstructeurs en anderen die zijn geïnteresseerd in integraal toetsen en beoordelen.

Het miniseminar vindt plaats in Kasteel Woerden in Woerden op donderdag 20 juni 2019 van 12.30 tot 17.30 uur. Vul onderstaand formulier in om u aan te melden. Na aanmelding ontvangt u een bevestiging en een routebeschrijving.

Integraal toetsen wordt gebruikt voor het toetsen en beoordelen (meestal van competenties) in samenhang. Maar wat betekent dat voor de inrichting van het onderwijs en de daaraan gekoppelde toetspraktijk? Naast een inleiding op het begrip integraal toetsen en de consequenties voor beoordelen vertellen ervaringsdeskundigen welke invulling er aan integraal toetsen is gegeven binnen de praktijk van hun eigen onderwijsinstelling.

Programma

Integraal toetsen en beoordelen – een inleiding

Willemien Uil – Onderwijskundige/Toetsdeskundige, Teelen

Na een korte verkenning van het begrip, de uitgangspunten en aandachtspunten laten we u zien dat het wat ons betreft bij integraal toetsen en beoordelen niet blijft bij de vraag ‘Wat willen we van de kandidaat zien?’ Zeker zo belangrijk is de vraag ‘Wat willen we van de kandidaat horen/lezen?’. Met behulp van antwoorden op die laatste vraag kun je namelijk beoordelen of een kandidaat bewust en duurzaam competent is. Je kijkt dan dus niet alleen naar de beheersing van de professionele taken (integratie van kennis, vaardigheden en houding), maar ook naar de onderliggende processen die leiden tot dit vertoonde gedrag (bewust). En daarnaast kijk je of de kandidaat zich doelgericht verder kan ontwikkelen op dit vlak (duurzaam). De vraag is wel hoe je deze, lastig te observeren, processen kunt meten. Hierover gaan we graag met u in gesprek.

Van de visie op het beroep van fysiotherapeut en een visie op onderwijs, leren en toetsen naar een integraal toetsprogramma

Winifred Paulis, Docent Fysiotherapie/Senior Onderzoeker

Sabine van Vilsteren, Onderwijskundig beleidsmedewerker en Lerarenopleider

Ontwikkelgroep curriculumvernieuwing Bachelor Fysiotherapie, Hogeschool Rotterdam

De onderwijsvernieuwing bij de opleiding Fysiotherapie is gericht op het ontwerpen van een curriculum dat inspirerend, duurzaam, studeerbaar en uitvoerbaar is met een daarbij passend toetsprogramma. Aan de hand van kernpunten uit de geformuleerde visie op onderwijs, leren en toetsen worden de belangrijkste implicaties voor toetsing in de opleiding besproken. Hierbij nemen we u mee in gemaakte keuzes met betrekking tot integratief toetsen: wat zijn de voordelen en waar liggen de aandachtspunten?

Toetsing binnen projectgestuurd onderwijs op de Universiteit Twente

Daniëlle Kuiphuis-Aagten, Onderwijskundige, Centre of Expertise in Learning and Teaching (CELT), Universiteit Twente

Sinds 2013 werkt men in de bacheloropleidingen op de Universiteit Twente volgens het Twents Onderwijs Model (TOM). TOM staat voor projectgestuurd onderwijs, studentgestuurd leren en het werken vanuit een specifieke professionele rol. Het curriculum van een bachelor bestaat uit 12 modules, met elk een project. Binnen een project werken studenten vaak samen aan een opdracht waar integratie plaatsvindt. Het kan dan gaan om integratie van kennis uit verschillende disciplines, om integratie van kennis en vaardigheden of bijvoorbeeld om integratie van onderzoek en onderwijs.

Hoe wordt er in deze projecten getoetst? Wat kunnen we goed? En waar liggen nog kansen? Een inkijkje in het onderwijsontwerp van de TOM-modules.

Zou u graag willen komen, maar bent u helaas verhinderd? Bel ons gerust, wij praten u graag bij!

Aanmelden miniseminar