Visie

Onze visie op toetsen bestaat uit deze vier onderdelen.

Een effectief en efficiënt leertraject

U wilt een effectief en efficiënt leertraject: minimale inspanning met een maximaal rendement. Dat kan, als er een goede afstemming is tussen leren en toetsen.

Toetsen om een passend leertraject te kiezen

Bij gepersonaliseerd leren krijgt de leerling, student of medewerker ruimte om zijn eigen leerroute te bepalen. Mooi natuurlijk, maar tegelijkertijd kan dit tot onvoorspelbare eindresultaten leiden. Een toets helpt de leerling, student of medewerker om de juiste route te kiezen, waarbij rekening wordt gehouden met zijn voorkennis, leerstijl en interesses. Zo zorgt u ervoor dat een gepersonaliseerd leertraject een passend leertraject wordt.

Formatief toetsen om de voortgang te meten

Door onderweg te toetsen houdt u een vinger aan de pols tijdens het leertraject. Een formatieve toets vertelt u waar de lerende staat. Wat heeft hij geleerd, welke onderwerpen verdienen meer aandacht en ligt hij op koers? Een goede formatieve toets geeft gerichte feedback. Daarmee zien wij het toetsmoment óók als een leermoment; dus toetsen van het leren én leren van het toetsen.

Summatief toetsen om het resultaat te meten

Uiteindelijk gaat het bij een leertraject om het eindresultaat: kent de leerling, student of medewerker wat hij móet kennen en kan hij wat hij móet kunnen? De eindmeting van een leertraject geeft u inzicht in de behaalde resultaten. Dat is prettig voor de leerling, student of medewerker, maar zeker ook voor u. U weet of het uw investering waard was.

Een toets is in onze ogen meer dan een traditionele kennistest. Het kan ook een oefening, quiz, assessment, praktijkopdracht of game zijn.