In het kader van het project Naar Betrouwbare Persoonsgegevens dienen medewerkers van de afdeling Burgerzaken van Nederlandse gemeenten zich verder te ontwikkelen. Ron van Troost, projectleider bij ICTU, vertelt hoe Teelen dit langdurige en grootschalige professionaliseringsproject heeft begeleid. Eerst is met inhoudsdeskundigen een kwalificatiestructuur opgezet. Vervolgens heeft Teelen alle door inhoudsdeskundigen ontwikkelde vragen en praktijkopdrachten geredigeerd en in overleg vastgesteld. Alle examens zijn samengesteld en er is een diplomastelsel ontwikkeld. Op 1 april 2016 heeft ICTU het project overgedragen aan de NVVB (Nederlandse Vereniging voor Burgerzaken). Sindsdien is Teelen nauw betrokken bij het onderhoud van de kwalificatiestructuur.