Certificeren voor de NVE

Teelen mag certificeren voor de NVE, de Nederlandse Vereniging voor Examens. Dit houdt in dat wij de bevoegdheid hebben om examenfunctionarissen te kwalificeren én in te schrijven in het NVE-Register.

Wat is het NVE-Register?

De eisen die aan examinering worden gesteld zijn hoog. De controle is streng.
De NVE wil met standaardisatie de examenkwaliteit in Nederland bevorderen en heeft daarvoor profielen opgesteld. De in het NVE-Register opgenomen examenfunctionarissen zijn bekwaam in hun vak.

Doelstellingen van de NVE:

  • het examineren verbeteren;
  • deskundigheid en kwaliteit verhogen van examenfunctionarissen (onder andere examenconstructeurs, assessoren, surveillanten en examencommissieleden);
  • ontwikkeling van profielen, normen en gedragscodes bij het examineren;
  • een kennisplatform bieden voor de examenbranche.