Hoe beoordeel je een avocado?

Je kent het vast wel; je staat in de supermarkt bij de groente-afdeling om groenten te kiezen. Deze keer wil je een avocado kopen. Maar welke? Je kiest er een, je knijpt er zachtjes in, je ruikt er eens aan…je bent de avocado aan het beoordelen. In je hoofd heb je enkele criteria die uiteindelijk bepalen of je die avocado wel of niet aanschaft. De ene avocado is conform jouw criteria geslaagd, de andere niet. Maar waar baseer je dat nu precies op? Ben je je ervan bewust welke criteria je gebruikt en welke je de doorslag laat geven? Zouden jij en ik dezelfde avocado afwijzen of kopen?

Beoordelen in de onderwijs- en beroepspraktijk

Tussen examinatoren en studenten werkt dat ook zo. Examinatoren beoordelen voortdurend de door studenten gemaakte opdrachten aan de hand van een aantal criteria. Als het goed is, staan die criteria omschreven in een beoordelingsinstrument. De examinator gebruikt deze criteria om ze te vergelijken met de kenmerken van de uitgevoerde opdracht en komt zo tot een oordeel over de kwaliteit en kent vervolgens een daarbij horende score toe. Daarvoor heeft een examinator twee soorten expertise nodig: inhoudelijke expertise op het gebied van de opdracht aan de ene kant en vaardigheid op het gebied van beoordelen aan de andere kant. En dat laatste is soms lastiger dan we denken…

Want hoe betrouwbaar is ons oordeel? Laten we, al dan niet bewust, andere aspecten meespelen bij ons oordeel over de gemaakte opdracht? Zijn we ons bewust van onze eventuele valkuilen bij het beoordelen? Laat jij je bijvoorbeeld ook weleens beïnvloeden door de eerste indruk of vergelijk je de ene student met de andere? Heel menselijk, maar niet zo objectief!

Praktische training beoordelen

Voor toetsconstructeurs en beoordelaars uit het onderwijs en het bedrijfsleven hebben we een praktische training ontwikkeld waarin de kwaliteit van beoordelingen centraal staat. Tijdens deze training leer je hoe je de beoordelaarsbetrouwbaarheid kunt vergroten, hoe en wanneer je verschillende beoordelingsmethoden kunt toepassen, hoe je om kunt gaan met de verschillen tussen waarnemingen en interpretaties. Hiermee kun je bijdragen aan meer objectieve en betrouwbare beoordelingen binnen jouw organisatie! Klik hier voor meer informatie over deze training.