Toetsconstructie

Een goede toets construeren is complex. Verkeerde vragen of opdrachten kunnen een onjuist beeld van de kennis en vaardigheden opleveren.

Toetsconstructie met de toetsmatrijs

Een goede toetsmatrijs voorkomt dat. Daarin staat:

  • Welke specifieke leerdoelen er moeten worden getoetst.
  • Op welk niveau de leerdoelen worden getoetst; bijvoorbeeld kennis, begrip of toepassing (taxonomie van Bloom).
  • Uit hoeveel vragen of opdrachten de toets bestaat – en hoe die zijn verdeeld over de leerdoelen.

Ondersteuning bij toetsvragen

Met een ingevulde toetsmatrijs kunnen de vragen of opdrachten worden gemaakt. Een specialistisch werkje vol met valkuilen. Teelen kan u daarbij helpen. U levert de leerstof aan en wij ontwikkelen de toetsmatrijs, inclusief de vragen en toetsen. Of u maakt ze zelf en vraagt ons om te redigeren. Waar nodig kunnen wij u ondersteunen met TestVision, ons digitaal toetssysteem. TestVision helpt u bij het maken van een goede toetsmatrijs.

Informatie aanvragen