Examencommissie

In tegenstelling tot wat er wel wordt gedacht, is de examencommissie níet betrokken bij de inhoud van de examens. Wat zij wel doet, is zorgen dat het proces verloopt zoals het moet verlopen door de juiste voorwaarden te scheppen. Een verantwoordelijke en soms ook lastige taak.

Uitdagingen van de examencommissie

De examencommissie is de hoogste, onafhankelijke instantie bij het examineren. Zij verstrekt uiteindelijk het diploma van de opleiding. Daarnaast behandelt zij verzoeken om vrijstelling, bezwaren tegen examenuitslagen, fraudezaken en nog veel meer. Zij krijgt te maken met belangen van docenten en management. Omdat een examencommissielid ook ‘gewoon’ docent is, kan dat lastige situaties opleveren. Want hoe bewaakt u de onafhankelijkheid met deze dubbele pet op?

Examencommissie en wetgeving

De examencommissie heeft zowel in het mbo als in het hoger onderwijs te maken met wet- en regelgeving. De wet is helaas niet altijd even duidelijk, wat ruimte geeft voor eigen invulling en misschien ook wel onzekerheid.

Teelen ondersteunt examencommissies

Teelen is als extern lid verbonden aan verschillende examencommissies en wordt ingezet voor het:

  • opstellen van jarenplannen;
  • inrichten van taken en verantwoordelijkheden;
  • opzetten van kwaliteitssystemen, ontwikkelen van protocollen en behandelen van verzoeken;
  • verzorgen van cursussen over wet- en regelgeving en de vertaling daarvan naar de praktijk;
  • trainen van examencommissies om een onafhankelijke positie te verwerven en te behouden.

Teelen put uit jarenlange ervaring bij verschillende organisaties en alle bijbehorende casuïstiek.

Miniseminar Borging van het eindniveau

Op 15 december 2016 hebben ruim 80 vakgenoten het miniseminar Borging van het eindniveau bijgewoond. De Kazerne in Eindhoven was de locatie voor een middag bomvol inspiratie, interactiviteit en kennis. De onderwerpen waren toegespitst op examencommissies. De sprekers waren:

  • Marnie Wouters, Teelen;
  • Joost Dijkstra, Maastricht University;
  • Caroline Strijker, Hogeschool Inholland;
  • Elissaveta Radulova, Maastricht University.

Klik op de video hieronder voor een korte impressie.

Informatie aanvragen