Blended learning

Geen mens is hetzelfde en geen mens leert op dezelfde manier. Waar de één liever de theorie bestudeert, leert de ander liever in de praktijk. Blended learning mixt deze twee leervormen en past ze toe in 7 leerconcepten.

Niet elk leerconcept wordt ingezet in een leertraject. Samen met u kiezen we die concepten die het best aansluiten bij uw organisatie en medewerkers. Vervolgens zoeken we daar de meest geschikte leerinterventies bij.

Effectief leren

Blended learning is een effectieve manier van leren, omdat voor elke situatie dé ideale leermix wordt samengesteld. De keerzijde is de arbeidsintensieve uitvoering. Want niet alleen de realisatie, ook het projectmanagement en de communicatie zijn zaken die veel tijd en aandacht vragen. Teelen kan u daarbij helpen. Niet alleen met onze ervaring in projectmanagement, maar ook met onze toetsexpertise. Toetsen zijn namelijk een belangrijk element in een effectief leerproces. Sowieso op het eind om het resultaat te meten, maar ook tussentijds om het proces op koers te houden.

Geen digitaal studieboek

Met het aanbieden van standaard lesmateriaal op een digitaal platform komt u er niet. Blended learning is werken vanuit een didactisch perspectief en daar de juiste digitale middelen en vormen bij zoeken. De creativiteit van onderwijskundigen en ICT’ers wordt ingezet om de lerende uit te dagen, te stimuleren en te enthousiasmeren, want dán ontstaan de voorwaarden voor het behalen van het hoogste leerrendement.

E-learning

Wij ontwikkelen aantrekkelijke e-learningmodules die flexibel zijn te gebruiken, als leermiddel of als kennisbank. Dat kunnen volledige leergangen zijn, maar ook kennissnacks met een korte quiz.
Ons team van onderwijskundigen, toetsexperts, multimedia-ontwikkelaars, systeemontwikkelaars, vormgevers en projectmanagers staat voor u klaar om uw e-learningmodules van begin tot eind te ontwikkelen en te implementeren.

Informatie aanvragen