BKE en SKE

Een diploma is het bewijs dat een student het niveau van de opleiding heeft bereikt. Maar om die garantie te kunnen geven, moet de examinering op orde zijn. Daarvoor bestaan voor examinatoren in het hoger onderwijs de kwalificaties BKE en SKE.

BKE: Basis Kwalificatie Examinering
SKE: Senior Kwalificatie Examinering

BKE-examinator

De BKE-gekwalificeerde examinator kan:

  • toetsen ontwikkelen;
  • toetsen afnemen;
  • toetsen beoordelen;
  • toetsen verwerken volgens de toetscyclus.

SKE-examinator

SKE-gekwalificeerde examinatoren ondersteunen en begeleiden BKE’ers en zien erop toe dat de examinering aansluit bij het toetsbeleid en het toetsprogramma van de opleiding.

Cursus BKE en SKE

Om uw docenten BKE- of SKE-bekwaam te maken, verzorgt Teelen maatwerkcursussen. Maatwerk, omdat we dan optimaal kunnen aansluiten bij de aanwezige kennis en ervaring van uw docenten. Lees hier meer over de cursussen BKE  en SKE.

Certificering BKE en SKE

Bij voldoende ervaring is een cursus wellicht niet eens nodig en hoeven uw examinatoren alleen nog maar te worden gecertificeerd. Ook dat kan bij Teelen. U leest er hier  meer over.

Informatie aanvragen