Training

Doorlopende leerlijnen in het vo

Het toetsprogramma omvat alle toetsen die jij bij een leerling afneemt, maar de kwaliteit hiervan gaat verder dan de kwaliteit van alléén de toetsen.

Om er zeker van te zijn dat je meet wat je wilt meten, moet het totale toetsprogramma samenhangen met elkaar en met de eindtermen. Dekken alle toetsen dit samen op het juiste niveau af? Is er sprake van een diversiteit aan toetsvormen, zodat een betrouwbaar oordeel over een leerling ontstaat? Stimuleert het toetsprogramma het leren van de leerling? En welke rol speelt formatief evalueren in het PTO of PTA? Deze vragen staan centraal in de prikkelende, praktische masterclass.

Na deze masterclass kun je:

  • de relatie tussen het PTO, PTA en het hele toetsprogramma benoemen;
  • de vertaalslag maken vanuit de visie van de school naar een uitvoerbaar product;
  • de ervaringen van vorige jaren constructief inzetten;
  • een efficiënt, dekkend en evenwichtig toetsprogramma schrijven.

 

Voor wie?
Docenten en sectieleiders in het vo

Waar
Fysiek op school

Duur
2 dagdelen

Meer informatie en aanmelden

Deze masterclass bieden we aan in samenwerking met Noordhoff Academy. Bekijk alle informatie, inclusief de mogelijkheid tot inschrijving, op de website van Noordhoff Academy.

Informatie aanvragen