Cursussen/workshops Toetskwaliteit - in company

Het vak toetsen is zo breed, daar is nauwelijks een standaard cursus voor te maken. Daarom trainen wij het liefst ‘op maat’ met eigen inbreng van de cursist, dus praktisch en direct toepasbaar. Teelen hanteert hiervoor een raamwerk waarbinnen voldoende ruimte is om de leerstof aan te passen aan de behoefte van de groep.

Cursussen afgestemd op uw situatie: hoe gaat dat in zijn werk?

  • Vooraf inventariseren we de specifieke leerbehoeften van uw medewerkers of organisatie en zetten die om in een afgestemd lesprogramma.
  • Tijdens de cursus reserveren we tijd om ‘echte’ situaties te bespreken en daar gezamenlijk oplossingen voor te vinden.
  • De aangeboden opdrachten baseren we op bestaande, liefst eigen, praktijksituaties.
  • Tijdens of na afloop van de cursus geven we een huiswerkopdracht. Deze opdracht wordt tussentijds behandeld of achteraf nagekeken en teruggemaild, voorzien van persoonlijke feedback van de docent. Dit wordt erg gewaardeerd.

Naast inhoudelijke afstemming is er natuurlijk ook organisatorische afstemming; data, cursustijden en locatie worden in overleg bepaald. Onze cursussen geven we ook in het Engels.

Hieronder vindt u een overzicht van alle in-company cursussen op het gebied van Toetskwaliteit.