Constructievoorschrift voor gesloten vragen: Al-3

Constructievoorschrift Al-3: De alternatieven moeten inhoudelijk en grammaticaal goed aansluiten op de stam

Kwaliteitseis: Specifiek

De kandidaat mag het juiste antwoord niet kunnen afleiden uit de formulering van de stam en de sleutel of de afleiders. Dit is bijvoorbeeld het geval als een woord in de stam alleen terugkomt in de sleutel of als in de stam een (grammaticale) formulering wordt gebruikt die niet aansluit op één (of meer) afleider(s).

Hoe het niet moet:
Vraag: Waarin kan een verpleger zien welke activiteiten op een dag moeten worden uitgevoerd?
A. bij de verantwoordelijke van zorg
B. bij het afdelingshoofd
C. in het zorgplan (*)

De afleiders sluiten niet aan bij de stam, waar wordt gevraagd waarin een verpleger de activiteiten van de dag kan raadplegen, en niet bij wie.

Hoe het wel moet:
Vraag: Waarin kan een verpleger zien welke activiteiten op een dag moeten worden uitgevoerd?
A. in de jaarkalender
B. in het logboek
C. in het zorgplan (*)

Nieuwsgierig geworden naar de overige constructievoorschriften? Blijf ons dan volgen op Twitter of LinkedIn. Vanzelfsprekend kunt u ook gelijk het boek bestellen! Ga dan hier direct naar onze webshop.