Constructievoorschrift voor gesloten vragen: St-6

Constructievoorschrift St-6: De stam moet kort en bondig zijn geformuleerd en mag geen overbodige informatie bevatten die de kandidaat kan afleiden

Kwaliteitseis: Efficiënt

Vanzelfsprekend is het niet verstandig een vraag door de formulering moeilijker te maken. Een vraag moet de kennis van de kandidaat meten, en niet zijn leesvaardigheid. Formuleringen die de kandidaat bewust naar een verkeerd antwoord leiden, doen de kandidaat evenmin recht.

Hoe het niet moet:
Vraag: De visie van minister Heinsbroek op het Nederlandse televisieaanbod kreeg gedurende het kabinet Balkenende I veel aandacht. Hij wilde pulp en gewelddadige films van de Nederlandse tv-netten weren. Van welk ministerie was Heinsbroek minister?
A. het ministerie van Economische Zaken (*)
B. het ministerie van Justitie
C. het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen
D. het ministerie van Sociale Zaken

De eerste zinnen van de stam zijn niet relevant voor het te geven antwoord en kunnen de kandidaat zelfs op het verkeerde been zetten, omdat de uitspraak meer voor de hand ligt bij de andere ministeries dan bij het ministerie van Economische Zaken. De eerste zinnen van de stam kosten de kandidaat bovendien onnodig extra leestijd.

Hoe het wel moet:
Vraag:
Van welk ministerie was Heinsbroek in het kabinet Balkenende I minister?
A. het ministerie van Economische Zaken (*)
B. het ministerie van Justitie
C. het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen
D. het ministerie van Sociale Zaken

Nieuwsgierig geworden naar de overige constructievoorschriften? Blijf ons dan volgen op Twitter of LinkedIn. Vanzelfsprekend kunt u ook gelijk het boek bestellen! Ga dan hier direct naar onze webshop.