Constructievoorschrift voor gesloten vragen: St-4

Constructievoorschrift St-4: De stam mag geen absolute of vage formuleringen bevatten

Kwaliteitseis: Specifiek

Absolute formuleringen zijn formuleringen waarin woorden als ‘niet’, ‘nooit’, ‘uitsluitend’, ‘altijd’, ‘allemaal’ of ‘zeker’ voorkomen. Alleen door de toevoeging van deze formulering is het betref-fende alternatief of de bewering onjuist. Vage formuleringen zijn formuleringen waarin woor-den als ‘vaak’, ‘soms’, ‘meestal’, ‘nauwelijks’, ‘enige’ en dergelijke voorkomen. Vaak wijzen deze formuleringen naar het juiste antwoord. Alleen door de toevoeging van deze formulering is het betreffende alternatief of de bewering juist.

Hoe het niet moet:
Vraag:Alle mannen kunnen beter kaartlezen dan vrouwen.Is deze stelling juist of onjuist?
A. Juist
B. Onjuist (*)

Het absolute woord ‘alle’ in de stam geeft aan dat de stelling zeer waarschijnlijk niet juist zal zijn.

Hoe het wel moet:
Vraag: Of iemand goed kan kaartlezen wordt bepaald door zijn sekse. Is deze stelling juist of onjuist?
A. Juist
B. Onjuist (*)

Nieuwsgierig geworden naar de overige constructievoorschriften? Blijf ons dan volgen op Twitter of LinkedIn. Vanzelfsprekend kunt u ook gelijk het boek bestellen! Ga dan hier direct naar onze webshop.