Constructievoorschrift voor gesloten vragen: Sl-1

Constructievoorschrift Sl-1: De sleutel mag niet tot discussie tussen deskundigen leiden

Kwaliteitseis: Objectief

De sleutel moet altijd duidelijk het juiste of beste antwoord zijn. Logisch gevolg daarvan is dat alle afleiders in geen enkel geval verdedigbaar mogen zijn als het juiste antwoord. De stam moet zodanig zijn geformuleerd en de afleiders moeten zodanig afwijken van de sleutel dat geen discussie kan ontstaan over het juiste antwoord (zie ook constructievoorschrift St-7).

Hoe het niet moet:
Vraag: Welke provincie is het grootst?
A. Friesland
B. Gelderland (*)
C. Overijssel
D. Zuid-Holland

Gelderland is qua oppervlakte de grootste provincie, maar Zuid-Holland is dat qua inwoneraantal. Een kandidaat kan zich hierop beroepen en dan zou ook alternatief D goed moeten worden gerekend.

Hoe het wel moet:
Vraag: Welke provincie is qua oppervlakte het grootst?
A. Friesland
B. Gelderland (*)
C. Overijssel
D. Zuid-Holland

Nieuwsgierig geworden naar de overige constructievoorschriften? Blijf ons dan volgen op Twitter of LinkedIn. Vanzelfsprekend kunt u ook gelijk het boek bestellen! Ga dan hier direct naar onze webshop.