Constructievoorschrift voor open vragen: Si-3

Constructievoorschrift Si-­3: De situatiebeschrijving moet duidelijk zijn.

Kwaliteitseis: Objectief

De beschrijving moet grammaticaal en qua spelling juist zijn. Daarnaast moet de beschrijving qua taalniveau aansluiten bij de doelgroep en moet u het gebruik van vage termen (bijvoorbeeld: voor langere tijd of enkele aspecten) vermijden (zie ook constructievoorschrift Ov-3). U kunt de informatie het best zo objectief en ongeïnterpreteerd mogelijk weergeven. De interpretatie is namelijk juist vaak een belangrijke stap in de beantwoording van de vraag.

Nieuwsgierig geworden naar de overige constructievoorschriften? Blijf ons dan volgen op Twitter of LinkedIn. Vanzelfsprekend kunt u ook gelijk het boek bestellen! Ga dan hier direct naar onze webshop.