Constructievoorschrift voor open vragen: Si-2

Constructievoorschrift Si-­2: De situatiebeschrijving moet kort en bondig zijn geformuleerd en mag geen overbodige informatie bevatten die de kandidaat in verwarring kan brengen.

Kwaliteitseis: Efficiënt

Een situatiebeschrijving bestaat soms uit een grote hoeveelheid documenten, tabellen of grafieken. U kunt alle informatie die niet relevant is voor de vraag beter weglaten. Te veel informatie en vooral irrelevante informatie is onwenselijk omdat het lezen, analyseren en selecteren van de informatie meestal niet specifiek is opgenomen in de toetstermen. Daarom moet u voorkomen dat deze taken een (groot) deel van de kostbare toetstijd in beslag nemen. Ook moet u voorkomen dat dyslectische kandidaten, trage lezers of kandidaten met Nederlands als tweede taal te veel worden benadeeld. Probeer de situatiebeschrijving daarom zo kort mogelijk te houden en maak er geen ‘zoekpuzzel’ van. Pas wel op dat de bondigheid niet ten koste gaat van de duidelijkheid (zie constructievoorschrift Si-3).

Nieuwsgierig geworden naar de overige constructievoorschriften? Blijf ons dan volgen op Twitter of LinkedIn. Vanzelfsprekend kunt u ook gelijk het boek bestellen! Ga dan hier direct naar onze webshop.