Constructievoorschrift voor open vragen: Ov-6

Constructievoorschrift Ov-6: De vraag mag maar op één manier kunnen worden geïnterpreteerd

Kwaliteitseis: Objectief

De vraag mag de kandidaat geen ruimte geven om een andere interpretatie te kiezen dan die van de constructeur. Vaak leidt dit ertoe dat meer antwoorden goed zouden moeten worden gerekend dan het antwoordmodel voorschrijft.

Hoe het niet moet:
Vraag: Waarom beoordeelt een baliemedewerker de pasfoto van een burger aan de hand van het fotomatrixmodel bij de aanvraag van een reisdocument?

Deze vraag kan door verschillende delen te benadrukken tot verschillende antwoorden leiden:

  • nadruk op ‘waarom’: om te controleren of de pasfoto aan de eisen voldoet;
  • nadruk op ‘een baliemedewerker’: omdat deze persoon de aanvraag verwerkt;
  • nadruk op ‘de pasfoto’: omdat bij de aanvraag een pasfoto moet worden ingeleverd die aan de eisen voldoet;
  • nadruk op ‘aan de hand van het fotomatrix model’: omdat dit is vereist in de paspoortuitvoeringsregeling of omdat dit zorgt voor uniforme beoordelingen van pasfoto’s.

Een kandidaat kan op deze vraag vanuit zijn eigen interpretatie een juist antwoord geven, dat echter niet het bedoelde antwoord is en ook niet in het antwoordmodel staat. De vraag is dus onvoldoende duidelijk.

Hoe het wel moet:
Vraag: Bij de aanvraag van een reisdocument moet een baliemedewerker de pasfoto van de burger controleren aan de hand van het fotomatrixmodel. Waarom moeten baliemedewerkers dit model hanteren? Noem één reden.

U ziet dat de vraag hier is gesplitst in een informatiegedeelte en een vraaggedeelte. Dit helpt om de vraag duidelijker te formuleren.

Nieuwsgierig geworden naar de overige constructievoorschriften? Blijf ons dan volgen op Twitter of LinkedIn. Vanzelfsprekend kunt u ook gelijk het boek bestellen! Ga dan hier direct naar onze webshop.