Constructievoorschrift voor open vragen: Ov-4

Constructievoorschrift Ov-4: De vraag moet enkelvoudig zijn gesteld (één vraag tegelijk)

Kwaliteitseis: Efficiënt

Een vraag met twee problemen of vraagstellingen is vaak verwarrend voor de kandidaat.

Hoe het niet moet:
Vraag: Wat is iteratie en waarvoor wordt dit gebruikt? (1 punt)

Hier worden feitelijk twee vragen gesteld. Als de kandidaat niet kan omschrijven wat iteratie is, dan kan hij waarschijnlijk ook niet benoemen waarvoor dit wordt gebruikt. U kunt dus net zo goed alleen vragen naar de functie van iteratie. Een bijkomend voordeel is dat het dan niet nodig is om 1 punt te verdelen over de twee deelantwoorden.

Hoe het wel moet:
Vraag: Met welk doel wordt iteratie gebruikt bij kwantitatieve onderzoeken? (1 punt)

Nieuwsgierig geworden naar de overige constructievoorschriften? Blijf ons dan volgen op Twitter of LinkedIn. Vanzelfsprekend kunt u ook gelijk het boek bestellen! Ga dan hier direct naar onze webshop.