Constructievoorschrift voor open vragen: Ov-1

Constructievoorschrift Ov-­1: De vraag moet aansluiten bij de inhoud van de toetsterm

Kwaliteitseis: Relevant

Stel dat de volgende toetsterm is opgenomen in uw toetsmatrijs: De kandidaat kan omschrijven wat de gevolgen voor de patiënt zijn van het niet tijdig betalen van de eerste premie en de vervolgpremie van een zorg- en ziektekostenverzekering. De vraag in onderstaand voorbeeld sluit niet goed aan bij deze toetsterm.

Hoe het niet moet:
Situatiebeschrijving: Patiënt Boersen wordt na een ongeval opgenomen in het ziekenhuis. Nu blijkt dat hij de premie van zijn ziektekostenverzekering van die maand niet tijdig heeft betaald.

Vraag: Wie moet de kosten van de opname van patiënt Boersen betalen?

De vraag gaat inhoudelijk verder dan de toetsterm.

Hoe het wel moet:
Vraag: Wat is het gevolg van de opname voor patiënt Boersen? Beschrijf in maximaal 15 woorden.

Nieuwsgierig geworden naar de overige constructievoorschriften? Blijf ons dan volgen op Twitter of LinkedIn. Vanzelfsprekend kunt u ook gelijk het boek bestellen! Ga dan hier direct naar onze webshop.