Constructievoorschrift voor open vragen: An-3

Constructievoorschrift An-3: Het antwoordmodel moet een duidelijk scoringsvoorschrift bevatten

Kwaliteitseis: Objectief

Het doel van een antwoordmodel is zorgen dat dezelfde beoordelaar de antwoorden van (verschillende) kandidaten steeds op een vergelijkbare manier beoordeelt, maar ook dat verschillende beoordelaars hetzelfde antwoord zo gelijk mogelijk beoordelen. In paragraaf 8.5 leest u meer over deze intrabeoordelaarsbetrouwbaarheid en interbeoordelaarsbetrouwbaarheid. Om deze betrouwbaarheid zo groot mogelijk te maken, is het van belang dat u van tevoren exact vastlegt hoe het juiste antwoord eruit moet zien (welke onderdelen minimaal in het antwoord aanwezig moeten zijn).

Hoe het niet moet:
Antwoordmodel: Jan is een derde generatie allochtoon, artikel 3 RWN lid 3 (5 punten).

In bovenstaand voorbeeld is onduidelijk welke delen van het modelantwoord punten opleveren. Het is beter deze delen duidelijk te markeren, bijvoorbeeld door ze te onderstrepen. Daarnaast is onduidelijk hoe de 5 punten worden verdeeld over de verschillende delen van het modelantwoord. Ook ontbreken instructies voor de beoordelaar over hoe om te gaan met afwijkingen, zoals andere formuleringen of fouten in het antwoord.

Hoe het wel moet:
Antwoordmodel: Jan is een derde generatie allochtoon (1p).

  • ook goed: zoon van een tweede generatie allochtoon;
  • ook goed: Jan’s familie woont al twee generaties in Nederland.
  • Volgens de Rijkswet op het Nederlanderschap (1p), artikel 3 (1p) lid 3 (2p).
  • Fout moet worden gerekend: Jan is een Nederlander, want zijn vader heeft de Nederlandse identiteit.

Nieuwsgierig geworden naar de overige constructievoorschriften? Blijf ons dan volgen op Twitter of LinkedIn. Vanzelfsprekend kunt u ook gelijk het boek bestellen! Ga dan hier direct naar onze webshop.