Constructievoorschrift voor gesloten vragen: Al-6

Constructievoorschrift Al-6: De alternatieven moeten in een logische volgorde worden gerangschikt

Kwaliteitseis: Efficiënt/Specifiek

Bij eenheden van tijd, gewicht, hoeveelheid, et cetera moeten de alternatieven in een logische volgorde worden geordend om het beantwoorden van de vraag door de kandidaten te vergemakkelijken. In alle andere gevallen kunnen de alternatieven het best in alfabetische volgorde worden geordend. Hierdoor voorkomt u dat de sleutel stelselmatig op dezelfde plaats staat (bijvoorbeeld: overwegend B of D, nooit A of met een vast patroon). Een patroon in de antwoorden kan de kandidaat aanwijzingen voor het juiste antwoord geven. Een toetssysteem biedt vaak de mogelijkheid om de antwoorden in een willekeurige volgorde te laten plaatsen. Ook dan geldt dat dit beter niet kan worden toegepast bij alternatieven die een logische volgorde ten opzichte van elkaar hebben.

Hoe het niet moet:
Vraag: Wat is het maximum gewicht van een auto die met het rijbewijs B mag worden bestuurd?
A. 5.000 kilogram
B. 1.000 kilogram
C. 3.500 kilogram (*)
D. 3.000 kilogram

De kandidaat vindt het goede antwoord minder makkelijk terug als de alternatieven in een niet-logische volgorde zijn gerangschikt.

Hoe het wel moet:
Vraag: Wat is het maximum gewicht van een auto die met het rijbewijs B mag worden bestuurd?
A. 1.000 kilogram
B. 3.000 kilogram
C. 3.500 kilogram (*)
D. 5.000 kilogram

Nieuwsgierig geworden naar de overige constructievoorschriften? Blijf ons dan volgen op Twitter of LinkedIn. Vanzelfsprekend kunt u ook gelijk het boek bestellen! Ga dan hier direct naar onze webshop.