Constructievoorschrift voor gesloten vragen: Al-5

Constructievoorschrift Al-5: De alternatieven mogen geen woordherhalingen bevatten

Kwaliteitseis: Efficiënt

Woordherhalingen leiden tot lange alternatieven, hetgeen veel (extra) leestijd van de kandidaat vraagt. Woordherhalingen die in alle alternatieven terugkomen, kunnen beter in de stam worden opgenomen.

Hoe het niet moet:
Vraag: Uit welke fasen bestaat het verwerken van de binnenkomende post op het afdelingssecretariaat?
A. het openen van de post, het bijwerken van het postboek, het maken van
kopieën van alle begeleidende brieven exclusief de bijlagen, het archiveren van
de brieven en het afleggen van de kopieën en de bijlagen in de postvakjes van
de medewerkers
B. het openen van de post, het bijwerken van het postboek, het maken van
kopieën van alle poststukken, het archiveren van de originelen en het afleggen
van de kopieën in de postvakjes van de medewerkers
C. het openen van de post, het bijwerken van het postboek, het maken van
kopieën van persoonlijk ondertekende brieven en bijlagen, het archiveren van
de originelen en het afleggen van de kopieën en de bijlagen in de postvakjes
van de medewerkers
D. het openen van de post, het bijwerken van het postboek, het maken van
kopieën van persoonlijk ondertekende brieven exclusief de bijlagen, het
archiveren van de originelen, het afleggen van de kopieën en de bijlagen en de
overige originelen in de postvakjes van de medewerkers (*)

Om deze vraag te beantwoorden heeft de kandidaat meer leesvaardigheid en puzzelvaardigheid nodig (‘zoek de verschillen tussen de alternatieven’) dan kennis van het proces van postafhandeling en in het bijzonder van het archiveren van poststukken. En juist dat laatste is het onder werp dat feitelijk wordt getoetst.

Hoe het wel moet:
Vraag: Het verwerken van de binnenkomende post op het afdelingssecretariaat begint met de post openen en het postboek bijwerken en eindigt met de post afleggen in de postvakjes van de medewerkers.
Welke poststukken moeten worden gekopieerd en gearchiveerd?
A. alle binnengekomen brieven exclusief bijbehorende bijlagen
B. alle binnengekomen brieven inclusief bijbehorende bijlagen
C. alleen de persoonlijk ondertekende brieven exclusief bijbehorende bijlagen (*)
D. alleen de persoonlijk ondertekende brieven inclusief bijbehorende bijlagen

Nieuwsgierig geworden naar de overige constructievoorschriften? Blijf ons dan volgen op Twitter of LinkedIn. Vanzelfsprekend kunt u ook gelijk het boek bestellen! Ga dan hier direct naar onze webshop.