Constructievoorschrift voor gesloten vragen: Af-1

Constructievoorschrift Af-1: De afleiders moeten elkaar uitsluiten (mogen onderling niet afhankelijk zijn)

Kwaliteitseis: Specifiek

Als de afleiders afhankelijk van elkaar zijn, moeten ze ofwel beide juist zijn ofwel beide onjuist. Omdat het bij een één-uit-meervraag niet mogelijk is dat twee antwoorden juist zijn, kan de kandidaat concluderen dat de betreffende alternatieven niet het juiste antwoord kunnen zijn.

Hoe het niet moet:
Vraag: Wie won tijdens de Winterspelen in Salt Lake City in 2002 twee gouden en een zilveren medaille bij het schaatsen?
A. Claudia Pechstein
B. Een mannelijke Amerikaanse schaatser
C. Een vrouwelijke Duitse schaatsster
D. Jochem Uytdehaage (*)

In dit voorbeeld overlappen alternatief A en alternatief C. Claudia Pechstein is een vrouwelijke Duitse schaatsster. Om die reden vallen beide alternatieven af als mogelijk goed antwoord. Als A het juiste antwoord is, is C ook juist. Alternatief B en C wijken bovendien erg af van alternatief A en D (een overtreding van constructievoorschrift Af-2). Hoewel het niet direct een aanwijzing voor het goede antwoord oplevert, kan dit verschil tussen de alternatieven beter worden voorkomen hetgeen ook direct de overlap tussen de alternatieven verhelpt

Hoe het wel moet:
Vraag: Wie won tijdens de Winterspelen in Salt Lake City in 2002 twee gouden en een zilveren medaille bij het schaatsen?
A. Anni Friesinger
B. Claudia Pechstein
C. Gianni Romme
D. Jochem Uytdehaage (*)

Nieuwsgierig geworden naar de overige constructievoorschriften? Blijf ons dan volgen op Twitter of LinkedIn. Vanzelfsprekend kunt u ook gelijk het boek bestellen! Ga dan hier direct naar onze webshop.