Constructievoorschrift Opdrachten: Op-5

Constructievoorschrift Op-­5: De opdracht moet een instructie bevatten voor de kandidaat en eventuele andere betrokkenen (zoals acteurs)

Kwaliteitseis: Objectief/Efficiënt/Transparant

Voor zowel de kandidaat als alle andere betrokkenen bij het afnameproces moet uit een instructie blijken wat de kaders zijn waarbinnen de opdracht moet worden uitgevoerd en beoordeeld. Betrokkenen zijn bijvoorbeeld: een afnameleider, acteur of beoordelaar. In de volgende paragrafen leest u meer over de eisen waaraan dergelijke instructies moeten voldoen.

Nieuwsgierig geworden naar de overige constructievoorschriften? Blijf ons dan volgen op Twitter of LinkedIn. Vanzelfsprekend kunt u ook gelijk het boek bestellen! Ga dan hier direct naar onze webshop.