Constructievoorschrift Opdrachten: Op-4

Constructievoorschrift Op-­4: De opdracht moet qua omvang uitvoerbaar zijn in de beschikbare tijd

Kwaliteitseis: Objectief

Vanzelfsprekend is het voor elke opdracht belangrijk dat er voldoende tijd beschikbaar is voor kandidaten om de gehele opdracht te kunnen maken. Voor opdrachten is het inschatten van de benodigde tijd lastiger dan voor toetsen met vragen. Probeer, indien mogelijk, de opdracht uit bij bijvoorbeeld een collega. Op deze manier kunt u inschatten of de tijd, voorzien voor de opdracht, realistisch is. Daarnaast kunt u direct controleren of de opdracht en het beoordelingsmodel helder en volledig zijn, of het niveau van de opdracht niet te hoog of te laag is en of het beoordelingsmodel goed bruikbaar is. Houd er wel rekening mee dat de opdracht handelingen kan betreffen die de kandidaat nog niet heeft geautomatiseerd en de docent wel.

Nieuwsgierig geworden naar de overige constructievoorschriften? Blijf ons dan volgen op Twitter of LinkedIn. Vanzelfsprekend kunt u ook gelijk het boek bestellen! Ga dan hier direct naar onze webshop.