Constructievoorschrift Opdrachten: Op-1

Constructievoorschrift Op­1: De opdracht moet een verantwoording bevatten van de aansluiting op de inhoud en het niveau van de toetstermen

Kwaliteitseis: Relevant

Elke opdracht met bijbehorende beoordelingscriteria moet zijn terug te voeren op één of meer toetstermen en bijbehorende gedragsniveaus uit de toetsmatrijs. Meer informatie hierover vindt u in hoofdstuk 4. Ook het niveau moet goed worden bepaald en verantwoord. Bij een te moeilijke opdracht kunnen minder goede kandidaten niet laten zien over welke kennis en vaardigheden ze wellicht wel beschikken. Omgekeerd, bij een te makkelijke opdracht kunnen goede kandidaten niet demonstreren waartoe ze echt in staat zijn.

Nieuwsgierig geworden naar de overige constructievoorschriften? Blijf ons dan volgen op Twitter of LinkedIn. Vanzelfsprekend kunt u ook gelijk het boek bestellen! Ga dan hier direct naar onze webshop.