Constructievoorschrift Opdrachten: Ik-2

Constructievoorschrift: Ik-2 De instructie voor de kandidaat moet een eenduidige beschrijving van de doelstelling en het verwachte resultaat bevatten

Kwaliteitseis: Objectief/Efficiënt/Transparant

In het kader van transparantie moet de kandidaat weten wat het doel is van de opdracht. Dit blijkt vanzelfsprekend uit de bijbehorende toetsterm. De beschrijving van het doel is dan ook vaak een meer concrete uitwerking van de toetsterm. Daarnaast is het van belang dat in de instructie duidelijk wordt vermeld naar welk resultaat, meestal in de vorm van een product, wordt toegewerkt.
Voorbeelden van producten zijn een communicatieplan, een adviesnota, een risicoanalyse, een softwareapplicatie of een huisstijlproductie.

Nieuwsgierig geworden naar de overige constructievoorschriften? Blijf ons dan volgen op Twitter of LinkedIn. Vanzelfsprekend kunt u ook gelijk het boek bestellen! Ga dan hier direct naar onze webshop.