Constructievoorschrift Opdrachten: Bm­-3

Constructievoorschrift Bm-­3: Het beoordelingsmodel moet duidelijke informatie geven over de scoring

Kwaliteitseis: Objectief

Als criteria zó belangrijk (essentieel) zijn, dat ze niet mogen ontbreken of niet onvoldoende mogen zijn, spreken we van ‘cruciale criteria’. Dergelijke criteria worden ook wel voorwaardelijke criteria, knock-outcriteria of go/no-go-criteria genoemd. Vaak gaan deze criteria over de vormaspecten, maar ze kunnen ook over de inhoud van de uitwerking gaan of over cruciale handelingen (zoals medische of technische veiligheidsprocedures).

Als de uitwerking niet compleet is of aan één of meer van deze criteria niet voldoet, dan wordt de uitwerking niet verder beoordeeld en/of als onvoldoende beoordeeld. Dit moet heel duidelijk aan de kandidaat worden meegedeeld.

Cruciale criteria moeten geheel objectief kunnen worden beoordeeld. Als er sprake is van cruciale criteria, dan moet dit duidelijk worden vermeld aan het begin van het beoordelingsmodel. Een beoordelaar hoeft bij een onvoldoende score op een cruciaal criterium de opdracht niet verder na te kijken en bij een beoordeling tijdens de uitvoering kan de opdracht eventueel worden afgebroken.

Nieuwsgierig geworden naar de overige constructievoorschriften? Blijf ons dan volgen op Twitter of LinkedIn. Vanzelfsprekend kunt u ook gelijk het boek bestellen! Ga dan hier direct naar onze webshop.