Constructievoorschrift Opdrachten: Bc-­5

Constructievoorschrift Bc­-5: De beoordelingscriteria moeten een duidelijk scoringsvoorschrift bevatten

Kwaliteitseis: Objectief

Het beste uitgangspunt voor het toekennen van punten is één punt per beoordelingscriterium. Vaak zien we dat in beoordelingsmodellen wordt opgeteld tot een afgerond aantal punten, het liefst honderd punten, omdat dat eenvoudig is om te zetten in een cijfer. Dit aantal punten past echter vaak niet goed bij het aantal beoordelingscriteria van de opdracht. Zo kunnen er bijvoorbeeld meer of juist minder punten worden behaald dan het aantal criteria. Vier punten toekennen aan een onderwerp dat vijf beoordelingscriteria bevat, is lastig uitvoerbaar.

Als de beoordelaar bij een beoordelingscriterium meer dan één aspect moet beoordelen, maak dan duidelijk wat de beoordelaar moet scoren als de kandidaat dit gedeeltelijk goed heeft. Bij het scoringsvoorschrift uit bovenstaand voorbeeld, zou bij strikte beoordeling aan een opdrachtuitwerking met een beschrijving van twee uitzonderingen 0 punten moeten worden toegekend. Minder strikte beoordelaars zullen waarschijnlijk ervoor kiezen 1 punt per uitzondering toe te kennen, in dit geval dus 2 van de 3 punten. Om de beoordeling objectiever te maken, kunt u bijvoorbeeld één van de volgende instructies toevoegen:

  • Let op! Als een uitwerking minder dan drie uitzonderingen bevat, mag u geen punten toekennen.
  • Voor elke juist beschreven uitzondering mag u 1 punt toekennen met een maximum van 3 punten.

Als u werkt met meer schaalpunten, maak dan voor de beoordelaar zo duidelijk mogelijk wanneer welk schaalpunt moet worden gekozen. In bovenstaand voorbeeld is het onduidelijk wanneer een criterium onvoldoende, voldoende of goed is. Bij bepaalde criteria (bijvoorbeeld het vermelden van namen en de instelling) is zelfs geen onderscheid tussen voldoende en goed mogelijk. Een tweepuntschaal (onvoldoende/voldoende of aanwezig/niet aanwezig) is daar meer geschikt. In paragraaf 5.5 leest u meer over het kiezen van een passende beoordelingsschaal.

Daarnaast moet u duidelijk vermelden hoeveel punten aan de criteria moeten worden toegekend. In het voorbeeld is per schaalpunt aangegeven wanneer de beoordelaar dit moet kiezen én hoeveel punten hij dan moet toekennen.

Nieuwsgierig geworden naar de overige constructievoorschriften? Blijf ons dan volgen op Twitter of LinkedIn. Vanzelfsprekend kunt u ook gelijk het boek bestellen! Ga dan hier direct naar onze webshop.