Constructievoorschrift Opdrachten: Bc-­3

Constructievoorschrift Bc-­3: De beoordelingscriteria moeten objectief zijn en mogen niet leiden tot discussie onder beoordelaars of deskundigen

Kwaliteitseis: Objectief

Voor het formuleren van beoordelingscriteria gelden dezelfde regels als voor het formuleren van toetstermen (zie paragraaf 3.3). Niet-concrete naamwoorden en werkwoorden zijn niet meetbaar en dus niet objectief. Omdat beoordelingscriteria een uitwerking zijn van toetstermen is het bij beoordelingscriteria zelfs nog belangrijker om objectief te formuleren.

Omdat bij opdrachten de situatie en de uitwerking per kandidaat zal verschillen, is het niet mogelijk om beoordelingscriteria volledig objectief te formuleren. Daarom is de rol van de beoordelaar bij opdrachten groter en is zijn expertise dus nog belangrijker dan bij het beoordelen van open vragen. Toch blijft het belangrijk de beoordelaar aan de hand van het beoordelingsmodel zo objectief mogelijk te laten beoordelen. Het toevoegen van goede, maar soms juist ook foute voorbeelden kan daarbij helpen (zie ook paragraaf 5.4.4).

Nieuwsgierig geworden naar de overige constructievoorschriften? Blijf ons dan volgen op Twitter of LinkedIn. Vanzelfsprekend kunt u ook gelijk het boek bestellen! Ga dan hier direct naar onze webshop.