Constructievoorschrift Opdrachten: Bc­-6

Constructievoorschrift Bc-6: De beoordelingscriteria moeten in aantal aansluiten bij de weging van de toetstermen in de toetsmatrijs

Kwaliteitseis: Objectief

De beoordelingscriteria moeten worden afgestemd op de toetsmatrijs (zie paragraaf 4.3). De weging van de toetstermen in de toetsmatrijs bepaalt het aantal beoordelingscriteria en eventueel de weging ervan. We adviseren u om liever te kiezen voor meer beoordelingscriteria dan voor het zwaarder laten meewegen van beoordelingscriteria. U geeft de kandidaat dan meer kansen om aan te tonen specifieke kennis of vaardigheden te bezitten.

Nieuwsgierig geworden naar de overige constructievoorschriften? Blijf ons dan volgen op Twitter of LinkedIn. Vanzelfsprekend kunt u ook gelijk het boek bestellen! Ga dan hier direct naar onze webshop.