Certificering Senior Kwalificatie Examinering – SKE

Voor wie Docenten, leden van toetscommissies, examencommissies en curriculumcommissies, toetsdeskundigen en onderwijskundigen uit het hoger onderwijs.

Vereiste voorkennis BKE, bij voorkeur aangetoond met een certificaat. Het SKE-certificeringstraject sluit naadloos aan op de SKE-cursus, die overigens niet verplicht is.

Type certificering Portfolio

Informatie aanvragen

De SKE-certificering is een individueel traject. In overleg bepalen we de doorlooptijd, het aanlevermoment van het portfolio en de datum voor het criterium gericht interview.

Certificeringsopzet

Het certificeringstraject bestaat uit de volgende onderdelen:

Intake

Door middel van een digitaal intakeformulier maken we een inschatting van de kans van slagen van het traject. Indien nodig bespreken we eventuele onzekerheden (telefonisch) met u.

Portfolio

U bouwt een portfolio op dat aansluit bij uw werksituatie. Hiervoor krijgt u een set opdrachten die past bij uw functie.

De set bestaat uit vaste opdrachten en keuzeopdrachten, waarmee aan alle SKE-eisen wordt voldaan. Het portfolio wordt beoordeeld door twee beoordelaars.

Afsluiting

Na de beoordeling wordt beslist of u SKE-gecertificeerd kunt worden.

Certificering

Het certificaat kan na afloop (tegen betaling) worden geregistreerd in het NVE-Register.