Certificering Lid Examencommissie

Voor wie Voorzitters, secretarissen en leden van examencommissies in het hbo, het mbo of de brancheorganisatie waarvoor het examencommissielid zijn werkzaamheden uitvoert.

Vereiste voorkennis • De wet- en regelgeving geldende voor de (onderwijs)organisatie, het bedrijf of de branche waarvoor het examencommissielid zijn werkzaamheden uitvoert.
• Het examenreglement van de organisatie.
• De functie van examenfunctionarissen in de eigen examenorganisatie.
• De onderwijsvisie, de didactische werkvormen, de inhoud en het niveau van het onderwijs of de opleiding(en) waarvoor het examencommissielid zijn werkzaamheden uitvoert.
• De exameneisen (kerndoelen, examenprogramma’s of kwalificatiedossiers) van het onderwijs of de opleiding(en) waarvoor het examencommissielid zijn werkzaamheden uitvoert.
• De kwaliteitscriteria voor examens volgens het toetsbeoordelingssysteem dat gehanteerd wordt door de examenorganisatie en/of voorgeschreven is door de wetgever.
• De verschillende stappen van het examineringsproces.
• Fraudepreventie.
• Voor zo ver mogelijk: het specifieke vakgebied waarvoor geëxamineerd wordt.

Type certificering Portfolio

Informatie aanvragen

Een examencommissielid binnen een brancheorganisatie heeft (voor een deel) andere taken en verantwoordelijkheden dan een examencommissielid binnen het hbo of mbo. Voor certificering is dus nauwelijks een vastomlijnd kader te bepalen. Daarom stellen we samen met u vast wat de inhoud van het certificeringstraject is. We kijken dan niet alleen naar taken, maar ook naar de specifieke wet- en regelgeving in uw branche. U geeft aan wat voor u belangrijk is en wij bewaken de waarde van uw certificaat. Wilt u bijvoorbeeld worden ingeschreven in het NVE-register voor examenfunctionarissen, dan zorgen wij ervoor dat uw certificeringstraject daaraan voldoet.

Het certificeringstraject bestaat uit de volgende onderdelen:

Intake

Door middel van een digitaal intakeformulier maken we een inschatting van de kans van slagen van het traject. Indien nodig bespreken we eventuele onzekerheden (telefonisch) met u.

Portfolio

U bouwt een portfolio op met de vooraf afgesproken bewijzen. Het portfolio wordt beoordeeld door twee beoordelaars van Teelen. Doet u het certificeringstraject met meerdere kandidaten uit uw organisatie, dan mag de tweede beoordelaar ook iemand van uw organisatie zijn (mits deze beoordelaar voldoet aan de gestelde eisen). Om de kwaliteit van de beoordeling te borgen, zal de beoordeling van Teelen altijd doorslaggevend zijn.

Afsluiting

Na de beoordeling wordt beslist of u kunt worden gecertificeerd als Lid Examencommissie.

Doorlooptijd en planning

De doorlooptijd en planning worden in overleg bepaald.

Certificering

Het certificaat kan na afloop (tegen betaling) worden geregistreerd in het NVE-Register.